powrót

Wiąz Czeczot

Wiąz czeczot to bardzo rzadko spotykane drewno. Powstaje w wyniku wieloletniej deformacji pnia drzewa. Podłoga z wiązu wygląda naturalnie jeżeli czeczot występuje nie na wszystkich deskach, ale jest mieszanką podłóg z wiązu i wiązu czeczot w proporcjach 3:1 .

SPECYFIKACJA

Długość: 2,4 – 4 m

Szerokość: powyżej 130 mm

Grubość: 20 mm

Dostępne wzory: Deska lita; Deska warstwowa